Attraktionslagen Samarbetspartners | Samarbeten – utveckling

Attraktionslagen Sverige

Samarbetspartners – Attraktionslagen Sverige | Samarbeten – utveckling

Samarbeten och utveckling

Universal Heart

Jag var teamleader i Universal Heart mentorsprogrammet. Universal Heart är en vision om att sprida kunskap om vetenskap, kvantfysik, biomedicin och brygga samman den med den värld av energiarbete som fram tills nu inte kunnat få gehör i brist på forskning o bevis. Nu har det kommit tillräckligt mycket underlag för att kunna föra en diskussion mellan de olika världarna.

Det finns mycket forskning som nu stödjer det vi länge sagt om känslomässiga vibrationer, energifrekvenser och vikten av medvetenhet. För att föra vidare och fördjupa den kunskapen som lärs ut där tar jag med det i det arbete jag gör idag. Exempel på teman som diskuteras är stillhet, acceptans, hjärtats kraft, energi och mycket mycket mer.

Vill du läsa mer om Universal Heart gå in på

www.universalheart.se

Kontakta mig gärna om du har frågor eller. Då Universal Heart mentorsprogram är färdigt kommer det snart utvecklas till andra läroinstanser med liknande tema. Håll utkik för uppdatering! Universal Hearts vision är att bidra till positiv utveckling och förändring på alla plan, med utgångspunkt i det individuella.

Vi vill verka för att skapa en planet i balans och där människan kan existera i harmoni med allt levande. Mänskligheten har idag nya, historiskt sett unika, möjligheter att inhämta kunskap, gammal såväl som ny. Det innebär också att det finns en större potential till medveten förändring – för det börjar med tillgång till information.

Jörgen Tranberg besitter efter mer än 30 års utforskande, både inom och utom den akademiska världen, stor kunskap om hur det inre och det yttre hänger ihop och återspeglar varandra, samt vilka konsekvenser detta har för oss som individer. Han har dessutom förmågan att förmedla kunskap på ett fängslande och berörande sätt och visa hur den är användbar och relevant.

Samarbetspartners – Attraktionslagen Sverige | Samarbeten – utveckling

Pin It on Pinterest

Share This